Pomoce do nauki języka angielskiego dla księgowych

Język angielski dla księgowych (English for Accountants) należy do kategorii ESP (English for Specific Purposes), czyli języka angielskiego specjalistycznego. Nauka ESP ma zapewnić uczniowi swobodę posługiwania się językiem angielskim w pracy zawodowej (lub w nauce na poziomie akademickim). Charakterystyczną cechą angielskiego dla księgowych jest ukierunkowanie na cele językowe związane z pracą w księgowości. Od języka angielskiego ogólnego odróżnia go przede wszystkim specjalistyczne słownictwo z dziedziny rachunkowości i finansów, specyficzne kolokacje i związki frazeologiczne, częstsze występowanie określonych struktur gramatycznych i konstrukcji składniowych, formalny styl wypowiedzi, ale także użycie żargonu księgowego.

Zestawiłam tutaj pogrupowane pomoce do nauki języka angielskiego dla księgowych. Większość z nich to pozycje książkowe, a pozostałe - zasoby internetowe (linki do stron). Będą one najbardziej użyteczne dla osób na średnio zaawansowanym i zaawansowanym poziome znajomości języka angielskiego.


NAUKA GRAMATYKI (podręczniki oparte na słownictwie biznesowym)

1) Nick Brieger, Simon Sweeney The Language of Business English. Grammar & Functions + The Language of Business English. Workbook (Prentice Hall International, 1994 + 1996)

2) Michael Duckworth Oxford Business English Grammar and Practice (Oxford University Press, 1995)

3) Peter Strutt Longman Business English Usage (Longman, 1992)


NAUKA SŁOWNICTWA

1) Michael R. Sneyd Professional Reading Skills Series. Accounting (Prentice Hall International (UK) Ltd, 1994)

2) Evan Frendo, Sean Mahoney English for Accounting (Oxford University Press, 2007)

3) John Taylor, Stephen Peltier Career Paths. Accounting (Express Publishing, 2011; A1-B1)

4) Sara Helm Market Leader. Accounting and Finance. Business English (Pearson Education / Longman, 2010; A2-B2)

5) Julie Pratten Absolute Financial English. English for finance and accounting (Delta Publishing, 2018; egzamin ICFE B2/C1)

6) Ian MacKenzie Professional English in Use. Finance (Cambridge University Press, 2009)

7) Ian MacKenzie Financial English with Mini-Dictionary of Finance (Language Teaching Publications, 1995)

8) Liz Greasby Sprawdź swój angielski. Terminologia: bankowość i finanse. Vocabulary for Banking and Finance (Peter Collin Publishing Ltd & Wydawnictwo Wilga, 2000)

9) Bill Mascull Business Vocabulary in Use (Cambridge University Press, 2002)

10) Christopher Goddard Business Idioms International (Phoenix ELT, 1995)

11)
English for Accounting, Banking, and Finance - English 4 Accounting

12) English Vocabulary for Finance & Accounting - YouTube videos


NAUKA UMIEJĘTNOŚCI przydatnych w pracy księgowego

1) Aasheim Ashley Oxford Handbook of Commercial Correspondence + Oxfod Correspondence Workbook (Oxford University Press, 2003)

2) Frederick Walter King, Doris Annette Cree English Business Letters. Commercial Correspondence for Foreign Students (Longman Group UK Limited, 1979)

3) Rebecca Chapman English for Emails (Oxford University Press, 2007)

4) Jolanta Smuga-Małysko Obsługa księgowa firm w języku angielskim. Dokumentacja finansowo-księgowa, sprawozdanie finansowe, korespondencja handlowa - wzory dokumentów (Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2010)

5) Iwona Kienzler Wzory korespondencji handlowej i umów w języku angielskim (świat Książki, 2010)

6) Leszek Berezowski Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? (Wydawnictwo C.H. Beck, 2012)

7) Kay Bruce Longman Business English Skills. Telephoning (Longman Group UK Limited, 1987)

8) David Gordon Smith English for Telephoning (Oxford University Press, 2007)

9) Resources for workplace writers (US)

10) Jak napisać służbowego maila w języku angielskim

11) Zwroty do wykorzystania w korespondencji mailowej

12) Phrases to avoid in your letters and e-mails (US)

13) Business documents templates - Frugal Entrepreneur


TEORIA RACHUNKOWOŚCI PO ANGIELSKU

1) L. S. Porwal Accounting Theory. An Introduction (Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2008)

2) Ireneusz Górowski (red.) General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency (Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008)

3) Walter B. Meigs, Robert F. Meigs Accounting. The Basis for Business Decisions (McGraw-Hill Book Company, 1981)

4) Ewa Śnieżek, Ewa Walińska, Maciej Frendzel, Joanna Stępień-Andrzejewska Financial accounting. Key problems, examples, exercises. Rachunkowość finansowa. Kluczowe zagadnienia, przykłady, zadania (Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Sp. z o.o., 2007)

5) Earl A. Spiller, Jr., Phillip T. May Financial Accounting. Basic Concepts (Richard D. Irwin, Inc., 1990)

6) David Alexander, Christopher Nobes Financial Accounting. An International Introduction (Pearson Education, 2004)

7) Michael H. Granoof Financial Accounting. Principles and Issues (Prentice-Hall, Inc., 1985)

8) Richard Lewis, David Pendrill Advanced Financial Accounting (Pearson Education Limited, 2004)

9) Glynis D. Morris UK Accounting Practice (Tolley Publishing, 2005)

10) Frank Wood, Alan Sangster Business Accounting. UK GAAP 1 & 2 (Pearson Education Limited, 2008)

11) Allan H. Millichamp Auditing (Cengage Learning, 2012)

12) Michael C. Knapp Contemporary Auditing. Real Issues and Cases (Cengage Learning, 2012)

13) Malcolm James The UK Tax System: An Introduction (Spiramus Press Ltd, 2009)

14) Aleksandra Kalinowska (red.), Joanna Adamczyk (tłum.) The Accounting Act. Ustawa o rachunkowości. Bilingual edition. Wydanie dwujęzyczne (Wydawnictwo C.H. Beck, 2010)

15) Adrianna Kocewiak (red.); Elżbieta Puławska, Roman Kozierkiewicz (tłum.) The accounting act: bilingual edition Polish-English (Wydawnictwo C.H. Beck, 2005)

16) Accounting course (US) - Accounting Coach

17) Accounting Basics for Students

18) Accounting and finance knowledge - Accounting Capital

19) Accounting articles (US) - CFI

20) Accounting articles (US) - AccountingTools

21) Accounting lessons (US) - Wyzant

22) Accounting lessons - Accounting Simplified

23) Accounting tutorials (US) - QuickMBA

24) Accounting Video Lectures (US) - Bookboon.com

25) Videos on tax topics (US) - IRS

26) Accounting & Bookkeeping articles (US) - Chron

27) Accounting articles (US) - Bizfluent

28) Financial Accounting: Foundations - MOOC course (US)

29) Free Accounting & Bookkeeping Help (US)


SŁOWNIKI, LEKSYKONY, GLOSARIUSZE

1) Peter Hodgson Collin, Adrian Joliffe, B. Koźmińska Słownik rachunkowości (Peter Collin Publishing & Wydawnictwo WILGA, 2001)

2) Roman Kozierkiewicz Dictionary of Accounting, Audit and Tax Terms. English-Polish, Polish-English (Wydawnictwo C.H. Beck, 2008)

3) Robert Patterson Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku (Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008)

4) Marta Sikorska Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości (ODDK Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012)

5) Ewa Eljasiak Angielsko-polski, polsko-angielski leksykon rachunkowości (Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998)

6) Nelli Artienwicz Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowoœci, rewizji finansowej i podatków (Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2015)

7) Roman Kozierkiewicz Dictionary of Tax Terms. English-Polish, Polish-English (Wydawnictwo C.H. Beck, 2008)

8) Roman Kozierkiewicz Dictionary of Finance Terms for Professionals. English-Polish, Polish-English (Wydawnictwo C.H. Beck, 2007)

9) Słownik księgowości - Serwis Tłumacza

10) Accounting Dictionary - VentureLine

11) Dictionary of Accounting Terms (US) - Accounting Coach

12) Dictionary of Accounting Topics (US) - AccountingTools

13) Accounting Dictionary (US) - My Accounting Course

14) Accounting Terminology Guide (US) - New York State Society of CPAs

15) Accounting Terms and Definitions (US) - InvestorWords

16) Accounting & Auditing Terms and Definitions (US) - BusinessDictionary

17) Angielski dla księgowych - INFOR.PL

18) Auditing Dictionary of Terms (US) - CPA Accounting Institute for Success

19) Glossary of Tax Terms - OECD


TESTY

1) Alison Pohl Test Your Business English. Accounting (Pearson Education Limited, 2000)

2) Business English tests (US)

3) Accounting Terms Skills Test (US)


Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie objęte są prawem autorskim.
Copyright © Emilia Galarowicz  
www.ailime.pro

Dodano 31.10.2010
Ostatnia aktualizacja 06.02.2019