Żargon audytorów

W dużych, międzynarodowych firmach audytorskich pracownicy posługują się charakterystycznym żargonem, opartym oczywiście na języku angielskim. Bierze się to stąd, że wykorzystują oni w pracy systemy komputerowe w języku angielskim oraz uczestniczą w szkoleniach zawodowych, które bazują na anglojęzycznych skryptach. Język angielski jest w ich pracy wszechobecny, więc wygodniej im jest posługiwać się zapożyczeniami niż wymyślać polskie odpowiedniki różnych specjalistycznych terminów.

W książce "Rachunkowość budżetowa" autorstwa Kazimiery Winiarskiej i Moniki Kaczurak-Kozak wymieniono cztery podstawowe aspekty komunikacji audytorów z kierownictwem badanych przedsiębiorstw. Są one następujące:
1) wybór sposobu komunikacji (ustna lub pisemna),
2) posługiwanie się językiem, który nakłoni kierownictwo do współpracy,
3) prezentowanie ustaleń w sposób obiektywny,
4) używanie jasnego, prostego języka (unikanie żargonu).

Pytanie tylko, czy audytorowi nie będzie brakowało słów, gdy przyjdzie mu porozumieć się ze zwykłym śmiertelnikiem, dla którego żargon audytorski to kompletny bełkot. Czy audytor zdoła w takiej sytuacji wysłowić się w sposób zrozumiały?

Oto kilka przykładów wyrażeń żargonowych audytorów w zapisie fonetycznym wraz z wyjaśnieniem znaczenia terminów angielskich, z których się wywodzą. Na szczęście większość z nich znajduje zastosowanie jedynie w rozmowach pomiędzy samymi audytorami, a nie w komunikacji z klientem :-).


Jakie mamy em-pi na fajnalu?
MP (= monetary precision) - próg istotności
final (audit) - badanie końcowe

Zaciągnij ti-bi i zrób lidy.
TB (= trial balance) - obrotówka, zestawienie obrotów i sald
leadsheet - tabela wiodąca

Sprzedaż robimy analitykalem czy detalem?
analytical procedure - procedura analityczna, badanie zależności
test of details - test detaliczny, badanie poszczególnych pozycji

Zrób rolla na testach z interimu.
roll-forward - ekstrapolacja
interim (audit) - badanie wstępne

Błąd nie mieści się w treszholdzie.
threshold - dopuszczalne odchylenie

Kto robi katof na kosztach?
test of cutoff - test odcięcia, test przypisania do okresu

Uzupełnij w analitykal riwju opisy w tikmarkach.
analytical review - przegląd analityczny, analiza porównawcza
tickmark - symbol, przypis

W tym łerking pejperze padły referencje.
working paper - dokument roboczy
cross-reference - odnośnik, odsyłacz

Wciągnij transfer, zamknij rewju noty i odeślij testy do seniora.
transfer - przekazywany plik
review note - uwaga weryfikatora
(audit) senior - starszy audytor

Zamieńcie sobie karbony na mastery.
carbon (copy) - kopia dokumentu (której nie da się modyfikować)
master (copy) - oryginał dokumentu (który da się modyfikować)

Ściągnij potwierdzenia sald od kontrahentów i wrzuć mi do treja.
tray - tacka na dokumenty

Opisz i zafajluj manuale.
to file - wpinać do segregatora, dołączać do akt
manual (document) - dokument papierowy

Mamy jakieś edżastmenty na keszu?
(audit) adjustment - korekta (audytorska)
cash - środki pieniężne

Podatek dochodowy sprawdzają taksy.
tax department - dział doradztwa podatkowego


Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie objęte są prawem autorskim.
Copyright © Emilia Galarowicz  
www.ailime.pro

Dodano 31.10.2010