Faktura VAT

W poniższej tabeli zestawiłam porównawczo elementy, które powinny znaleźć się na fakturze zgodnie z przepisami brytyjskimi i polskimi. W Wielkiej Brytanii zostały one wymienione w paragrafie 16.3.1 "Okólnika 700" ("Notice 700 The VAT Guide May 2012") wydanego przez HMRC, a w Polsce kwestię tę normuje par. 5 ust. 1 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług". Jak widać różnice nie są duże, a najistotniejsza to brak w brytyjskich przepisach wymogu umieszczania na fakturze numeru identyfikacji podatkowej nabywcy (jeśli jest to nabywca krajowy).

Przepisy nie określają wyglądu faktury. Ważne jest jednak, aby dokument ten zawierał wszystkie wymagane elementy oraz był czytelny i zrozumiały. Pod tabelą zamieściłam przykładowy wzór faktury brytyjskiej.


HMRC Notice 700
Rozporządzenie Ministra Finansów
 • an identifying number, which is from a series that is unique and sequential;
 • numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
 • your name, address and VAT registration number;

 • your customer's name (or trading name) and address;
 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 • the time of supply (tax point);

 • date of issue (if different to the time of supply);
 • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również data sprzedaży;
 • a description which identifies the goods or services supplied;
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 • the unit price;
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
 • the quantity of goods or extent of the services;
 • miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • the charge made, excluding VAT;
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • the rate of VAT;
 • stawki podatku;
 • the total charge made, excluding VAT;
 • suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 • the rate of any cash discount offered;
 • the total amount of VAT charged, shown in sterling;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem; • Przykładowa struktura faktury brytyjskiej  Seller's logo

  Seller's name
  Seller's address
  VAT Reg. No.: ..........
  To:
  Buyer's name
  Buyer's address
  (VAT Reg. No.: ..........)
  INVOICE

  Invoice Number:
  Tax Point:
  Billing Period:
  Account Number:


  ..........
  ..........
  ..........
  ..........


  All queries must be notified within 14 days of receipt

  Description Quantity Unit Price Discount Net Value VAT Rate VAT Gross Value

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........
  VAT Analysis Net   ..........
  VAT Rate Net VAT VAT   ..........
  20.00% .......... .......... Total   ..........
  0.00% .......... .......... Currency   ..........
  Totals .......... .......... Payment due by *   ..........


  Bank Details for BACS/CHAPS:
  Bank Name:
  Sort Code:
  Account Number:
  ..........
  ..........
  ..........

  Interest will be charged on overdue amounts
  Registered Office:
  ..........
  Seller's contact details

  Company Reg. No.: ..........


  * Inne przykładowe opisy warunków płatności:
  Payment is now due, no statement will be issued
  Payment due immediately
  Invoice due upon receipt
  Payment is due within 30 days
  Payment Terms: 30 days from invoice date
  Please ensure payment is made within your payment terms of 30 days
  Terms 30 days nett
  The amount due will be collected by direct debit on or shortly after .......... [data]


  Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie objęte są prawem autorskim.
  Copyright © Emilia Galarowicz  
  www.ailime.pro

  Dodano 08.11.2012