Zwroty z "do" i "make"

Prawidłowe użycie "do" lub "make" w połączeniu z określonymi rzeczownikami może sprawiać problemy, dlatego przygotowałam poniższe zestawienie. Zawiera ono wybrane połączenia "do" i "make" z rzeczownikami, które mogą być przydatne dla osób wykorzystujących język angielski biznesowy. Na końcu zamieściłam także kilka idiomatycznych zwrotów z "do" i "make".Połączenia rzeczowników z czasownikiem "do":


do an analysis - przeprowadzać analizę

do an audit - przeprowadzać audyt

do business (with somebody) - prowadzić działalność gospodarczą; robić interesy (z kimś)

do calculations - wykonywać obliczenia

do a course (in something) - uczęszczać na kurs (czegoś)

do a deal - zawierać transakcję

do one's duty - spełniać swój obowiązek, wykonywać swoją powinność; robić swoje

do damage - wyrządzać szkodę

do an experiment - przeprowadzać eksperyment

do somebody a favour - wyświadczać komuś przysługę

do a job - wykonywać pracę

do justice - oddawać sprawiedliwość

do somebody a kindness - wyświadczać komuś uprzejmość, oddawać komuś przysługę

do nothing - nic nie robić

do overtime - pracować w nadgodzinach

do paperwork - wykonywać robotę papierkową

do a project - wykonywać projekt

do research - prowadzić badania

do a service - świadczyć usługę

do a task - wykonywać zadanie

do a trial balance - sporządzać zestawienie obrotów i sald

do work - wykonywać pracęPołączenia rzeczowników z czasownikiem "make":


make an accrual - tworzyć rezerwę

make an adjustment - robić korektę, robić dostosowanie

make an agreement - zawierać umowę

make allowance (for something) - brać (coś) pod uwagę; brać poprawkę, zostawiać margines (na coś)

make amends - wynagradzać straty, rekompensować; składać przeprosiny

make an apology - składać przeprosiny

make an appeal - składać odwołanie; wnosić apelację

make an appearance - pojawiać się

make an application - składać podanie

make an appointment - umawiać się (na wizytę, spotkanie)

make arrangements - organizować, załatwiać

make an assertion - twierdzić

make an attempt - podejmować próbę

make a bargain - robić (dobry) interes

make a bet - zakładać się

make a bid - składać ofertę

make a bill - wystawiać weksel

make a booking - robić rezerwację

make a break - robić przerwę

make a budget - preliminować, sporządzać budżet

make a career - robić karierę

make a change - dokonywać zmiany, wprowadzać zmianę

make a charge - pobierać opłatę

make a/one's choice - dokonywać wyboru

make a claim - wysuwać żądanie

make a comment - czynić uwagę

make a commitment - zobowiązywać się, angażować się

make a comparison - dokonywać porównania

make a complaint - składać skargę

make a compromise - iść na kompromis

make a concession - iść na ustępstwo, iść na kompromis

make contact (with somebody) - nawiązywać kontakt, kontaktować się (z kimś)

make a contract - zawierać umowę

make a contribution - wnosić wkład; przyczyniać się; zasłużyć się

make conversation - rozmawiać

make a correction - robić poprawkę

make a deal (with somebody) - zawierać umowę; dochodzić do porozumienia; dobijać targu; robić interes

make a decision - podejmować decyzję

make a demand - wysuwać żądanie

make a deposit - robić wpłatę; tworzyć lokatę

make a difference - robić różnicę, sprawiać różnicę; mieć poważny wpływ; stanowić różnicę

make a discovery - dokonywać odkrycia

make a distinction - rozróżniać, odróżniać

make a donation - ofiarować datek; dokonywać darowizny

make an effort - podejmować wysiłek; wysilać się; dokładać starań; próbować

make an enquiry / inquiry - zadawać pytanie; zasięgać informacji

make an entry - dokonywać zapisu (księgowego), księgować

make an error - popełniać błąd

make an estimate - dokonywać (wstępnej) oceny; szacować

make an exception - robić wyjątek

make an exchange - dokonywać wymiany

make an excuse - robić wymówkę, wykręcać sią; (głupio) się usprawiedliwiać, tłumaczyć się

make a guess - próbować zgadnąć

make a habit (of something) - czynić nawyk (z czegoś)

make an impression (on somebody) - wywierać wrażenie (na kimś)

make an investigation - przeprowadzać dochodzenie; przeprowadzać badanie

make law - stanowić prawo

make a list - sporządzać listę

make a loss - ponosić stratę

make a match - dopasowywać

make a mess - robić bałagan

make a mistake - popełniać błąd

make money - zarabiać pieniądze, zbijać pieniądze

make a note - robić notatkę, notować; zapamiętywać

make an observation - czynić spostrzeżenie, zwracać uwagę

make an offer - składać ofertę

make a payment - dokonywać płatności

make a phone call - dzwonić

make plans - planować

make a plea - wnosić prośbę

make a pledge - składać obietnicę, składać przysięgę, ślubować

make a point - robić uwagę; wysuwać propozycję

make a posting - księgować

make a presentation - wykonać prezentację

make a profit - osiągać zysk

make progress - czynić postępy

make a promise - składać obietnicę

make a proposal - składać propozycję

make a provision - tworzyć zarachowanie, zarachowywać

make a purchase - dokonywać zakupu

make reference (to something) - odwoływać się; robić aluzję (do czegoś)

make a remark - czynić uwagę

make a report - sporządzać raport

make a request - zwracać się z prośbą

make a review - robić przegląd

make room (for something) - robić miejsce (na coś)

make rules - ustanawiać zasady, określać reguły

make a selection - dokonywać wyboru

make a sale - dokonywać sprzedaży

make a speech - wygłaszać mowę

make a statement - składać oświadczenie; wydawać oświadczenie

make a start - rozpoczynać, zaczynać

make a success (of something) - zakończyć (coś) powodzeniem

make a suggestion - wysunąć sugestię

make a supply - robić dostawę, dostarczać

make a survey - przeprowadzać badanie; dokonywać przeglądu

make a tender - składać ofertę (przetargową)

make a transaction - dokonywać transakcji

make a transfer - robić przelew

make a trip - odbywać podróż, wybierać się na wycieczkę

make trouble (for somebody) - sprawiać (komuś) kłopoty

make a VAT return - sporządzać deklarację VAT

make a visit (to somebody) - składać (komuś) wizytę, odwiedzać (kogoś)

make a vow - składać przysięgę, ślubowaćIdiomatyczne zwroty z "do" i "make":


do one's best - robić, co tylko można

do good - wychodzić na dobre; robić dobrze; czynić dobro

do no good - nie wychodzić na dobre

do well / badly - dobrze / źle sobie radzić, mieć się dobrze / źle

(have to) do with (something) - dotyczyć (czegoś), mieć coś wspólnego z (czymś)

do without (something) - obywać się (bez czegoś)

do wrong - robić źle; wyrządzać krzywdę

make something available - udostępniać coś; zapewniać coś

make somebody aware (of something) - uświadamiać komuś (coś); powiadamiać kogoś (o czymś)

make something clear - wyjaśniać coś; dawać coś wyraźnie do zrozumienia

make it - dokonać czegoś; dopiąć swego; przetrwać; zdążyć

make the most (of something) - wykorzystywać (coś)

make sense - mieć sens, być sensownym

make sure that - upewniać się (że); dopilnować (żeby)

make up one's mind - zdecydować się

make (good) use (of something) - wykorzystywać (coś)


Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie objęte są prawem autorskim.
Copyright © Emilia Galarowicz  
www.ailime.pro

Dodano 19.06.2012
Ostatnia aktualizacja 07.04.2019